Kisah dari Sahabat Abu Darda’ RA.: Waktu Baginda Nabi Shallallahu ‘Alayhi Wasallama shalat berjamaah bersama kita. Tiba-tiba ada anjing mendekat, lalu mati! Setelah shalat selesai, Beliau Nabi SAW. bertanya, “Siapa…
Lanjutkan baca