الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhisan adalah perempuan sholihah (HR. Muslim di takhrij oleh Abi Nu'aim dalam al-Mustakhroj) Di suatu daerah terdapat seorang gadis…
Lanjutkan baca